EXPERTISE

Schouten-Korwa is een eenmanszaak. Advocaat Fadjar Schouten-Korwa heeft bijzondere aandacht voor internationaal recht, mensenrechten, de rechten van inheemse volkeren en het recht op zelfbeschikking.

 

In het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten heeft advocaat Fadjar Schouten-Korwa Algemene Praktijk (Bestuursrecht en Burgerlijk recht)” als hoofd- (en sub) rechtsgebied(en) geregistreerd. Op grond van deze registratie bestaat de verplichting elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

MENSENRECHTEN

Mensenrechten beschermen de waardigheid van ieder mens. Elk mens heeft mensenrechten, ongeacht je geslacht, etnische afkomst, godsdienst of politieke overtuiging. Ze gelden altijd en overal, voor iedereen. De basis voor alle internationale afspraken over mensenrechten is de Universele verklaring van de rechten van de mens. Deze verklaring is op 10 december 1948 aangenomen door de Verenigde Naties. Daarna werden veel verdragen gesloten waarin de mensenrechten preciezer zijn omschreven. Hierin staan welke beperkingen zijn toegestaan, zoals het verbod op discriminatie.

HET RECHT OP ZELFBESCHIKKING

In artikel 1 van het Handvest van de Verenigde Naties 1945 is het recht op zelfbeschikking neergelegd. Vervolgens evolueerde zelfbeschikking tot een recht van volken als gevolg van verschillende gezaghebbende resoluties van de Algemene Vergadering van de VN en opname in verschillende internationale verdragen. Op basis van het zelfbeschikkingsrecht kan elk volk zijn politieke, sociale, economische en culturele toekomst bepalen. De definitie luidt:

“Alle volken bezitten het zelfbeschikkingsrecht. Uit hoofde van dit recht bepalen zij in alle vrijheid hun politieke status en streven zij vrijelijk hun economische, sociale en culturele ontwikkeling na.’’

INHEEMSE VOLKEREN

Naar schatting zijn er 370 miljoen inheemse mensen in de wereld verspreid over 90 landen. Ze vormen samen minder dan 5 procent van de wereldbevolking, maar zijn goed voor 15 procent van het armste deel van de wereldbevolking. Met ruim 6.000 talen en 5.000 verschillende culturen zijn de inheemse volkeren de hoeders van unieke culturen door de geschiedenis heen. Zij onderscheiden zich door in goede harmonie met de natuur te leven. Dit komt vaak tot uiting in ceremonies en verhalen met de nadruk op gemeenschap, samenwerking en een verantwoordelijkheid om het milieu te beschermen. Inheemse volkeren streven naar erkenning van hun identiteit, manier van leven en hun recht op traditionele landen, gebieden en natuurlijke hulpbronnen. Helaas worden hun fundamentele rechten op verschillende wijze herhaaldelijk geschonden.

Heeft u advies nodig over een van deze onderwerpen?
Ik help u graag verder.